EĞİTİM SİSTEMİMİZ VE YAKLAŞIMLARIMIZ


Orman Okulu, düzenli oturumlarla bütünsel büyüme fırsatları sunan, çocuk merkezli, ilham verici bir öğrenme sürecidir. Oynamayı, keşfetmeyi ve risk almayı destekleyen uzun vadeli bir programdır. 

 

 

Ekoloji Temelli Eğitim; Ekoloji temelli eğitim çocukların çevrelerini keşfetmelerine, doğal süreçleri anlamalarına ve doğayla uyum içinde yaşamalarına odaklanır. Aynı zamanda, çocuklara doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk duygusu aşılanmaya çalışılır.

 

Proje Tabanlı Öğrenme; Proje tabanlı öğrenme modeli, öğrencilerin anlamlı öğrenim deneyimleriyle sonuçlanan projeler oluşturmalarına izin vererek onların ilgi alanlarından yararlanır. Araştıran, sorgulayan ve çözüme ulaşmaya çalışan takım üyeleri, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirirler.

 

 

Toprak Anaokulu’nda her çocuk içindeki özgün gelişim potansiyeli ile farklı bir birey olarak kabul edilir.  Kendini özgür biçimde ifade edebileceği,  sevildiğini, önemli ve değerli olduğunu hissedeceği sağlıklı, sevgi dolu bir eğitim ortamında büyür.Amacımız çocuklarımızda var olan merak duygusu, öğrenme güdüsü ve problem çözme yeteneğini geliştirerek, onlara eğitim hayatları ve tüm yaşamlarında başarılı ve mutlu olabilmeleri için gerekli donanımı kazandırmaktır.

 

 

Çocuklarımızı büyütürken öncelikli temel esaslarımız;

 

Model Olmak;Çocuğun taklit ile öğrendiği bir dünyada  öğretmenin rol model olması , çocukların karakter gelişiminde ve öğrenme süreçlerinde önemli bir etkiye sahiptir.Yemek yemesi , suyunu içişi ,hitap şekli,saygıyla dinlemesi,ses tonu ve durumlara yaklaşımları ile çocuğun gözünde bir idoldür.

 

Bireysel Hız;Her çocuk farklı bir tempoda öğrenir,  bu nedenle bireysel hızın önemi, öğretmenlerin çocukları kişisel ihtiyaçlarına göre desteklemesini sağlar. Bizlerde her çocuğun gelişim hızının farkında olarak öğrenme süreçlerine rehberlik etmekteyiz.

 

 

Psikolojik Temeller; 0-6 yaş aralığı, karakter gelişiminin temellerinin atıldığı ve bireyin yaşamı boyunca taşıyacağı önemli özelliklerin şekillendiği  kritik bir dönemdir. Bu kiritik dönemde uzman psikolog desteğimizle süreci gözlemleyerek ailelerimiz ile işbirliği içerisindeyiz.

 

Rutin; Okulumuzda her gün sohbet çemberi ile günlük duygu durumlarımızı, düşüncelerimizi ve günün akışını paylaşarak çocukların hazırbulunuşluğuna katkı sağlarız. Oluşturduğumuz bu rutin erken çocuklukta özgüven ve dünya ile bağ kurmanın temellerini oluşturur.

 

Bahçe; Çocuklarımızın kuracağı  her oyuna  hizmet eden  doğal materyallerimiz ile öğrenme fırsatları ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak sağlamak adına yapılandırılmamış bir bahçe  ortamı sunarız.Aynı zamanda temiz havanın çocuklarımızın enerjilerini yükselttiğini , dikkatlerini arttırdığını ve zihinsel performaslarını desteklediğinin bilincindeyiz.