İNGİLİZCE


Okulumuzda haftada 10 saat uygulanan, profesyonel programlı, İngilizce dersinin çocuklar üzerindeki yararları ;


 1. *Dil Gelişimi:* Çocuklar, erken yaşlarda dil öğrenmeye daha yatkın oldukları için İngilizce dersleri, genel dil becerilerini güçlendirebilir. Bu, kelime dağarcıklarını artırma, dil bilgisi kurallarını anlama ve iletişim becerilerini geliştirme açısından faydalıdır.

2. *Kültürel Farkındalık:* İngilizce dersleri, çocukların farklı kültürleri ve dünya görüşlerini anlamalarına yardımcı olabilir. Dil öğrenimi sadece kelimeleri değil, aynı zamanda bu kelimelerin kullanıldığı kültürleri de içerir.

3. *Bilişsel Beceriler:* Dil öğrenimi, çocukların bilişsel becerilerini geliştirebilir. Öğrenciler, dil öğrenirken problem çözme yeteneklerini, mantık yürütme yeteneklerini ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirebilir.

4. *Erken Yaşta Çokdillilik Yeteneği:* Okul öncesi dönemde dil öğrenme kapasitesi yüksektir. İngilizce dersleri, çocuklara birden fazla dil kullanma yeteneği kazandırabilir, bu da onların gelecekteki dil öğrenme süreçlerini kolaylaştırabilir.

5. *Özgüven Gelişimi:* Başarılı bir şekilde başka bir dil öğrenmek, çocuklarda özgüvenin artmasına ve yeni zorluklara karşı daha cesur olmalarına yardımcı olabilir.

 

Bu avantajlar, okul öncesinde İngilizce derslerinin çocukların genel gelişimine olumlu katkı sağlayabileceğini göstermektedir.