Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:272/1 Aliağa-İZMİR    (232) 616 8222    (531) 495 6957
 Bahçedere Mah. Küme Evleri 63/16A Yenişakran-İZMİR    (505) 065 51 95   

Programlar

5-6 Yaş Programı

5-6 YAŞ EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim programı, aile katılım çalışmalarıyla başlamaktadır. Bu etkinlik haftada bir gün aile-okul iletişiminin desteklenmesinde rol oynamaktadır. Her gün yapılan (Hücreleme) seti dergi çalışmalarıyla çocuklara hem ödev etkinliklerini uygulayarak hem de sorumluluk alarak grupça yapabilecekleri etkinlik ortamı sunulmaktadır. Etkinlikler sanat,oyun,müzik ve Türkçe dil etkinliği ile devam etmektedir. Yapılan aktiviteler bu yaş grubunun hem yaratıcı yönlerini desteklemekte hem de kavram tanıtımı ve genellemesine öncü olmaktadır.Günlük MEB'e bağlı plan uygulaması yapılmaktadır ve planlar çağdaş eğitim modeline paralel gitmektedir.

Bu eğitim programındaki çocukların dikkat süreleri daha uzun olduğu için branş dersleri çok boyutlu olarak artmıştır. Çocuk zumbası, eğlenceli bilim, psikolog, mental aritmetik,cimnastik,müzik,satranç ve ades uygun bir şekilde zamana ve haftanın belirli günlerine dağıtılmıştır.

Yabancı dil eğitimi erken çocukluk döneminde başlamaktadır. Programımız İngilizce ve Fransızca dersleriyle hem dil öğrenimini hem de ifade edici dilin gelişimine olanak sağlamaktadır. Her gün periyotlar halinde verilen İngilizce eğitimi ve Fransızca eğitimi ile programa farklı bakış açıları kazandırmaktadır.

İlköğretime hazırlık çalışmaları 5. Yaştan itibaren daha yoğun bir akışta verilmeye başlamıştır ve program akışında sesleri tanıyorum,eğitici oyun çalışmaları ve okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla bu süreç hem genellenerek hem de pekiştirilerek ilköğretime uygun bir düzeyde haftada 2-3 saat verilmektedir.

Proje yapımı haftada 1 güne alınmış olup çocukların yaratıcı becerilerini, takım ruhunu ve ürün oluşturma arzularını desteklemektedir. Drama ve animasyon dersleri haftada 1 güne yayılmaktadır, Çocukların el-göz koordinasyonunun gelişip desteklenmesi ve küçük kaslarının dengeli bir şekilde kullanabilmesi açısından (3Dpuzzle)yapılarak haftada 1 saat koordineli olarak aktivitemizi yapmaktayız.

Verilen Fransızca dersleri ve İngilizce dersleriyle haftalık program akışımıza son vermekteyiz.