Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:272/1 Aliağa-İZMİR    (232) 616 8222    (531) 495 6957
 Bahçedere Mah. Küme Evleri 63/16A Yenişakran-İZMİR    (505) 065 51 95   

Programlar

4 Yaş Programı

4 YAŞ EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim programı;haftanın her günü farklı bir branş dersi ile enerji dolu başlamaktadır. Branş dersleri haftada farklı saatlerde olmak üzere eğlenceli bilim,cimnastik,psikolog eşliğinde rehberlik dersi,mental aritmetik,satranç,müzik vb. uygulamalarla haftanın belirli günlerine dağılmış olarak devam etmektedir.

Okul öncesinde değerler eğitiminin önemi büyüktür. Haftada 2 saat verilen değerler eğitimiyle çocuklar görgü ve nezaket kurallarının farkına varmakta ve çevrelerine farkındalık oluşturmaktadırlar. Program akışında sanat,Türkçe,müzik,oyun ve hafıza kartları etkinliğiyle çocukların her beceride kendilerinin farkına varmalarını ve tanımalarını sağlamaktayız.Etkinlikler ile çocukları gözlemleyerek onların gelişim aşamalarını izlemekteyiz.

Günlük MEB'e bağlı plan uygulaması yapılmaktadır ve planlar çağdaş eğitim modeline paralel gitmektedir. Haftada 2 defa uygulanan ADES dikkat eğitimi çocukların zihinsel becerilerini geliştirirken diğer bir yandan da dikkat sürelerini artırmada yardımcı olmaktadır.

Tiyatro ve drama dersleri çocukların doğaçlama yeteneklerinin gelişmesine ve sözel-dilsel yönden desteklenmelerinde olanak sağlamak için haftada 1 saat programda yer almaktadır.

3D Puzzle haftalık programımızda 1 saat yer almaktadır. Çocukların gelişim ve dikkat seviyelerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Zeka durağan değil her an tekrar ve çalışmalarla desteklenmesi gereken yapıdır. Bu yüzden her hafta ozes setimizle çocuklara 1 saat aktif çalışmalar sunulmaktadır.

Proje çalışmaları her hafta 1 saat uygulanmakta ve yaratıcı ürünler oluşturulmaktadır. Zengin materyal olanağı ve çok boyutlu düşünme becerileriyle çocukların gelişim alanlarına destek olunmaktadır.

İngilizce eğitimi erken yaşta başlanılan bir eğitim programıdır ve ingilizce dersiyle haftalık programa son verilmektedir.