Kurumsal Değerler

Kurumsal Değerler

Eğitime verilen emek, başarılı yarınlar demek...

 İnsan haklarına saygılı olmak. Başkalarının özgürlüğüne ve sahip olduklarına saygı göstermek ve bunlara zarar vermemek.

 Yıkmayı, ortadan kaldırmayı ve insan hayatını sonlandırmayı esas almayan her türlü görüş, fikir ve eleştiriye saygı göstermek.

 Her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet ve etnik köken ayrımcılığına karşı gücü yettiğince mücadele etmek.

 Sosyal, akademik ve sportif imkânlardan faydalanma hakkı ve ayrıcalığını tüm öğrencilere eşit şekilde sunmak. Bireysel farklılıkları saygıyla karşılamak ve bunları bir zenginlik olarak algılamak.

 Başta öğrenciler olmak üzere, paydaşlardan birey olmanın değerini ve saygısını hiçbir şekilde esirgememek.

 Şeffaflık ve sorumluluk üzerine kurulu adil bir yönetim anlayışı içinde olmak. Kurumsal Yönetim ilkelerini benimsemek.

 Büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak. Ulusal değerleri koruma ve sahiplenmede duyarlı ve öncü olmak.

 Türkçe'yi sevmek, korumak ve dilimizin doğru kullanılmasına özen göstermek.

 Ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı yaşam biçimi olarak kabul etmek. Toplumsal işleyişteki yanlışları görmek ve çözüm üretmek.

 Toplumsal kurallara uymak ve toplumsallaşmayı özendirmek.

 İnsani ihtiyaç ve zorunlulukları gözeterek tüm canlıların yaşam hakkını savunmak. Okula, çevreye ve insanlığa ait bütün eşyaları ve kaynakları özenle kullanmak.

 Koşullar ne olursa olsun, dürüstlükten asla ödün vermemek. Kişisel çıkarlar söz konusu olduğunda bile adil ve dürüst davranmak.

 Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu almak.

 Öğrenme ve öğretme hakkını daima korumak.

 Bilimden esinlenmek. Bilimselliği akılcı ölçülerde uygulamak. Bilimsel verilere dayalı kararlılık içinde olmak.

 Özgür ve yaratıcı düşünmeyi desteklemek.

 Alçakgönüllü olmak.

 Sanata ve estetik değerlere duyarlı olmak.

 Bütün bu kurumsal değerleri her ortamda ve her yerde, yaşam boyu taşımak ve yaşatmak.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Giriş yapamıyorsanız lütfen (553) 002 78 18 nolu telefondan destek isteyiniz!