Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:272/1 Aliağa-İZMİR    (232) 616 8222    (531) 495 6957
 Bahçedere Mah. Küme Evleri 63/16A Yenişakran-İZMİR    (505) 065 51 95   

Branş Dersleri

YABANCI DİL

Neden erken yaşta yabancı dil eğitimi?

Çocuğun birinci dilde gelişimini tamamlamasının ardından ya da birinci dil gelişimi ile eş zamanlı olarak erken yaşta öğrenilemeye başlanan yabancı dilin hem bilişsel hem de kavramsal açıdan daha kalıcı olduğu çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden okul öncesi dönemde paralel giden bir eğitim ile çocuklarda yabancı dil algısı oluşmaya ve gelişmeye başlayacaktır.

EĞLENCELİ DENEYLER

Çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; onların kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak temel amacımızdır.

Birbirinden farklı konuları olan, 4-14 yaş grubu minik bilimciler için özel tasarlanmış okul öncesi, ilköğretim ders-içi ve okul sonrası, yaz okulu, gibi çeşitli alt başlıklarda 200′ün üzerindeki High Touch High Tech programlarıyla, çocuklar çevrelerini saran dünyaya artık bambaşka bir heyecanla bakacaklardır.

OZES

Zeka oyunları çocuğun var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildiği gibi yeni yetenekler de kazandırır.

Çocuklara çabuk karar verme, bir sonraki aşamaları düşünme ve öngörme olasılıklarını hesaplama, mantığını etkili ve yetenekli bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.Böylece özgüveni yüksek çocukların yetişmesine olanak sağlar.

ADES

Dikkat bir hedefe yönelik bilinçli ve yoğun algıdır. Okul öncesi dönemde dikkat ve hafıza becerilerini alıştırma ve pratik yaparak arttırmak ADES le daha eğlenceli olacaktır.

SATRANÇ

Zihinsel ve sosyal gelişimde büyük katkı sağladığı bilimsel olarak da ispatlanmış satranç sporunun başlıca faydaları; konsantrasyon eksikliğini engellemek ,dikkat süresini uzatmak ve sabırlı olmasını öğretmektir. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavramasını sağlar. Süratli ve doğru düşünebilmesine yardımcı olur, olayları daha doğru yorumlama yeteneğini geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Kendine güven duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp, kavranmasına yardımcı olur. Araştırmacı olmasını ve bilginin önemini kavramasını sağlar. Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır. ”Neden?” sorusunu sorarak olayları kendi içinde sorgulamayı öğrenir. Mantıklı olmasını ve özeleştiri yapabilme özelliği kazanmasına yardımcı olur. Yaratıcı ve üretken olmasını sağlar. Başarıyı ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla elde edebileceğini öğrenir. Her ne koşulda olursa olsun mücadele etmeyi öğrenir.

YÜZME

Spor kişiye belirgin bir yaşam disiplini kazandırır. Bu yaşam disiplinini en iyi sağlayan sporlardan birisidir yüzme. Su direncine karşı yapılan  bir spor olmasından dolayı tüm kas grubunu çalıştıran bir spordur. Yüzme hem genel dirence ve kas kuvvetine hem de çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

JİMNASTİK

Tüm sporların temeli olan jimnastik başlama yaşı en küçük olan olimpik spor branşıdır.

Kuvvet sürat esneklik ve koordinasyonu geliştirir jimnastik eğitimi alan çocuklar yaşıtlarına göre her alanda daha başarılı ve bir adım öndedir.

kas ve kemik yapıları güçlenir duruş bozukluklarını düzeltir hiperaktivite sorununda otizim tedavilerinde kaygı ve panik atak sorunu yaşayan çocuklarda tedavi amaçlı yapılmaktadır jimnastik eğitimini küçük yaşta alan çocuklar çalışarak nelerin yapılabileceğini emek vererek bir şeylere ulaşmanın keyfini öğrenir bir yıl sonundada fiziksel ve sosyal anlamda artık diğer çocuklardan farklıdır.

Jimnastik tüm çocuklar için hayata en güzel başlangıçtır.

BALE

Kendini ifade edebilme, iç disiplin, sağlam bir öz güven gelişimi bale eğitiminin kaçınılmaz sonucudur.Fiziksel olarak esneklik ve zerafet kazanan çocuklarımız aynı zamanda da dinlendirilmiş bir zihinle derslerinde çok daha başarılı olmaktadır. Küçük yaşlarda alınan bale eğitimi çocuklarınızın bütün hayatında ışıldayan bir zerafet olarak kalacaktır.

GÖRSEL SANATLAR

Okul öncesi dönemde sanat eğitimi önemli bir role sahiptir. Görsel sanatlar çocukların gelişimlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen içeriklere sahiptir.

Sanat eğitimi çocuğun kendini tanımasını, başkalarıyla işbirliği yapmasını, çok yönlü düşünme ve problem çözme becerilerini desteklemekte, psikomotor alanda gelişimlerini sağlamaktadır.

MÜZİK

Çocuklarda erken yaşta alınan müzik eğitimi; konsantrasyon yeteneklerini, hafızalarını ve toplum içindeki sosyal gelişimlerini güçlendirir. Müzikal yeteneklerini ortaya çıkararak özgüven sahibi bireyler olmalarını sağlar. Mutlu çocukların öğrenme kabiliyetleri de artar.

Müzik eğitimi alan çocuklar okuma ve yazmada, diğer çocuklara göre çok daha rahat ve başarılı olurlar. Bu çocuklar fonetik, diksiyon ve artikülasyon açısından çok başarılı olurlar. Müzik, çocuklarda matematik ve hafızayı güçlendirir. Ayrıca çocuklarda duygusal zekanın (EQ) gelişimindeki etkisi oldukça büyüktür.

Halk Oyunları

Psikolog-Rehberlik

BRANŞ DERSLERİ

 • Psikolog-Rehberlik
 • GÖRSEL SANATLAR
 • YÜZME
 • JİMNASTİK
 • MÜZİK
 • EĞLENCELİ DENEYLER
 • YABANCI DİL
 • Halk Oyunları
 • OZES
 • ADES
 • SATRANÇ
 • BALE