Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:272/1 Aliağa-İZMİR    (232) 616 8222    (531) 495 6957
 Bahçedere Mah. Küme Evleri 63/16A Yenişakran-İZMİR    (505) 065 51 95   

PSİKOLOG KÖŞESİ

Anne baba ve eğitimcilerin çocukları için istedikleri, onun bedensel, duygusal ve zihinsel yönden sağlıklı bir biçimde büyümesi, topluma yararlı, bağımsız bir yetişkin olması ve potansiyelini en üst sınırlara kadar geliştirebilmesidir.

OKUL ÖNCESİ UYUM

Sayın Veli,

Okul Öncesi Eğitim dönemi çocuklarımızın bilişsel, dil, psiko-sosyal, psikomotor gelişimlerinin desteklendiği, yaşamda ilk iletişim şemalarının atılıp desteklendiği bir dönemdir. Çocuklar hızla gelişen çağla birlikte, artık sadece bakım değil eğitime de ihtiyaç duymaktadırlar.

Alıcıları kuvvetli, hızla yeni beceriler edinmeye hevesli olan çocuklar, yaşamın bu hızlı akışına yetişkinlerden daha fazla uyum sağlayabilmektedirler. Çocuklar farklılık, yenilik, kendini ifade alanına fazlasıyla ihtiyaç duymaktadırlar. Kendini oluşturma yolunda verdikleri emek hem zorluklu hem de kendilerini keşfe hevesli oldukları bir dönemdir. Çocuğun okul öncesi döneme uyumu ve alışma hızı ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları iletişim modelleriyle yakından ilgilidir. Çocuklarımıza gereğinden fazla bir bağımlılık beslememiz durumunda çocuklarımız kendilerini bizler üzerinden ifade etmekte; bu da kişilik gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Sağlıklı olan davranış, çocuklarımızı uzaktan gözleyerek, onları koşulsuz kabul ettiğimizi hissettirmek ve seçimlerinde onlara rehberlik etmektir.Okul öncesi dönemde çocuklarımızın okuluna alışma sürecinde gösterdiğimiz kararlılık onların da daha net olmalarını sağlamaktadır. Her zaman velilerimize şunu ifade etmekteyiz; ‘ Sizler ebeveyn olarak kararlı ve ikna olmalısınız ki, çocuğunuz ikna olsun.’ Ebeveynin çocuğunu sanki terk ediyor, onu yaşamından savıyor gibi bir algıyla değil, onun gelişimine katkıda bulunduğu bilinciyle davranması çocuğun da yeni sürece alışmasını hızlandırmaktadır. Çocuğumuzun bizim görüş alanımızdan çıkışını bir tehlike süreci olarak değil, gelişime girişim için başlangıç ve adım atma süreci olarak değerlendirmeliyiz. Bağımlılık sağlıksız, bağlılık sağlıklı olan bir kavramdır. Çocuklarımıza bağlı olup, onun gelişimlerini uzaktan destekler ve özerk yapılarını kabul edersek çok daha kıymetli davranmış olacağımızı düşünüyorum.

Kurumumuz çocuklarımızın gelişim ve ihtiyaç süreçlerini yakından takip etmekte, gerekli olan durumlarda sizlere rehberlik etmektedir. Okul öncesi dönemde ifade alanı geliştiren çocuk kendine güveni olan, ifade eden bir birey olacak, kendini daha yakından tanıyacaktır. Eğitim okul ve aile işbirliği ile daha net ve tutarlı ilerlemekte, çocuklarımızın gelişimleri için okul ve aile tarafından sunulan ortak mesajlar daha anlaşılır olmaktadır.

Okul öncesi döneme uyum sürecinde ebeveyn olarak karşılaştığınız güçlüklerde, çözme sürecinde her zaman yanınızdayız..

Psikolog- Aile Danışmanı
Ruşa Çamlıbel