Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:272/1 Aliağa-İZMİR    (232) 616 8222    (531) 495 6957
 Bahçedere Mah. Küme Evleri 63/16A Yenişakran-İZMİR    (505) 065 51 95   

PSİKOLOG KÖŞESİ

Anne baba ve eğitimcilerin çocukları için istedikleri, onun bedensel, duygusal ve zihinsel yönden sağlıklı bir biçimde büyümesi, topluma yararlı, bağımsız bir yetişkin olması ve potansiyelini en üst sınırlara kadar geliştirebilmesidir.

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI

Bütünlüklü oluşturulmuş bir eğitim, kuşkusuz sağlıklı ve kişisel farkındalığı yüksek bireyler oluşturur. Çocuğun anne karnında başlayan uyum süreci, doğumla birlikte dış dünyayı anlamaya yönelir. Büyüme süreci bütünlüklü, bir önceki dönemden ayrışmayan, sonraki dönemle de bağlantılı bir süreçtir.

Çocuk ilk başlardan itibaren kendi benliğini yapılandırmaya başlar. Çocuk kişisel imgesini dışardan gelen tepkilerle anlamlandırır. Ona verilen tepkilerin negatif ya da pozitif olması benliğinin yapılanması açısından önemlidir. Benlik saygısını da bu algı üzerine inşa eder. Dolayısıyla çocuğa doğru rehberlik edilmesi benlik saygısını olumlu şekillendirir. Çocuğun gelecekteki benlik saygısının derecesi  çocukla doğru temas edilmesiyle  de ilişkilidir. Doğru temas koşulsuz kabulcü, dayatmayan, çocuğun kendi bakışıyla görmesini sağlayan, çocuğun yatkınlıklarını görüp teşvik edebilen  ebeveyn tutumlarıyla mümkündür.

Benlik saygısının gelişmesi için ön koşul çocuğun koşulsuz kabulüdür. Kendini tanıma yolculuğunda çocuğunuza el vermek, olumlu yanlar kadar olumsuz yanlarından da korkmamayı öğretmek, geliştirilebilir özelliklerini fark ettirmek benlik gelişimi açısından destekleyici  yöntemdir. İdealize edilmiş bir anne babalığa koşmanın sağlıklı olmayacağı gibi, idealize edilmiş kusursuz bir çocuk da yoktur. Ebeveynin çocuğu kusursuz görmemesi, mükemmel bir duruş beklememesi, başkalarıyla kıyaslamaması, çocuğun benlik saygısının gelişimine katkı sağlar. Çocuk ilk sosyal algısını ailede tamamlar,en köklü olanı onlarla edinir ve destekler.

Olumsuz kişilik özelliklerimizden de korkmamayı, fark etmeyi sağlamak, benlik saygısının gelişimi için önemlidir. Çocuğa onay, becerileri kadar değil, diğer yanlarını da kabul edip fark etmesiyle de sunulmalıdır. Fark etmek kişiliğin gelişimi ve değişimi için gereklidir.

Yergiyi değil övgü ve sevgiyi çokça yaşamamız gereken bir dönemdeyiz. Tüm velilerimize çocuklarıyla geçirecekleri neşeli  ve sağlıklı bir dönem dilerim.

                                                                                                                                                                                                   Psikolog - Aile Danışmanı

                                                                                                                                                                                                             Ruşa Çamlıbel