Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:272/1 Aliağa-İZMİR    (232) 616 8222    (531) 495 6957
 Bahçedere Mah. Küme Evleri 63/16A Yenişakran-İZMİR    (505) 065 51 95   

PSİKOLOG KÖŞESİ

Anne baba ve eğitimcilerin çocukları için istedikleri, onun bedensel, duygusal ve zihinsel yönden sağlıklı bir biçimde büyümesi, topluma yararlı, bağımsız bir yetişkin olması ve potansiyelini en üst sınırlara kadar geliştirebilmesidir.

4 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÇEŞİTLİ GELİŞİM AŞAMALARI

1- Fazla yardım görmeden elbiselerini kendi kendine giyebilir, elini yüzünü yıkayabilir, yemeğini dökmeden kendisi yiyebilir, suyunu kendisi koyabilir; tuvalete kendi başına gidebilir, ancak annesine veya başka büyüklerine haber verir, orada birisi olsun ister.

2- Çok hareketli oynar; bir yerden diğerine hızla gider, gelir yaptığı her işte hız ve hareket vardır. Hareketsiz duramaz.

3- Üç tekerlekli bisiklete kolayca binebilir. Top atar, topu kucağında tutar. Tahta bloklar, kutularla yapılar kurar, oyunda kullanır.

4- Resimlerini özenle çizmeye çalışır, ancak yetişkinlere göre anlamsızdır. Küçük makasla düz bir hat üzerinde kağıt kesmeye çalışır, kalem tutabilir, kağıt katlar, bakarak hayal ederek harfleri yazmaya çabalar.

5- Çok konuşur, dili hiç durmaz, olayları abartılı anlatır. Hayal dünyasını gerçekmiş gibi yansıtır. Hayalindeki kahramanlarla konuşabilir.6- Yetişkinlerden gördüğü iyi kötü her şeyi taklit eder. Dili bozuktur, kötü sözler söyleyebilir. Başkalarına isim takar ve öyle seslenebilir.

7- 'Neden', 'Niçin', 'Nasıl' gibi ayrıntılı sorular sorar.

8- Renkleri ayırt eder, adlarıyla tanır.

9- Dikkat süresi biraz daha uzar, bir yerde 15-20 dakikadan fazla kalırsa sıkılır.

10- Yaşıtları ve yetişkinlerle kolaylıkla anlaşabilir. Toplum içinde bazen olumlu bazen olumsuz davranışlar gösterir.

Arkadaşlarına kabadayılık taslar, sürekli böbürlenir. Yaşıtlarıyla grup oyunlarına katılır.

11- Masal dinlemeyi, kitaba bakmayı, kitabın sayfalarını çevirmeyi sever.

ÇOCUKLARIN GELİŞİM DÜZEYLERİNDE BİREYSEL FARKLILIKLAR OLABİLİR. HER ÇOCUK AYRI BİR RENK, AYRI BİR DÜNYADIR. BU BİLGİLER YAYGINLIĞI DEĞERLENDİRİLEREK YAZILMIŞTIR.

Tüm velilerimize çocuklarıyla geçirecekleri sağlıklı ve keyifli günler dilerim.

Psikolog-Aile Danışmanı
Ruşa Çamlıbel